Show More

Ruimtelijke Ontwikkelingen

In Laag-Soeren worden 60 woningen gebouwd op de voormalige manege ‘Nimmer Dor’. Rond het bouwterrein broeden 2 paar steenuilen. De helft van de voormalige manege is met paardenweitjes en meidoornhagen optimaal ingericht voor de steenuilen zodat er ruim voldoende foerageergebied overblijft. Ruimte voor natuur en mensen.

Tel. +31622156130  I  portegijs@natuurenruimte.nl

© 2016 by E.W. Becu Web Solutions.

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon
  • Instagram App Icon
  • LinkedIn App Icon
IMG_3244