January 13, 2019

De provincie Gelderland heeft het plan van aanpak invasieve exoten vastgesteld. Voor het opstellen van plannen voor de gezamenlijke aanpak door verschillende grondeigenaren wordt 90% subsidie verleend tot een maximum van € 10.000,-. Deze subsidie biedt met name gemeenten en waterschappen de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de bestrijdingsmogelijkheden van Aziatische duizendknopen, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw, Canadese en late guldenroede en daaraan verbonden kosten en prioriteiten te stellen. Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor de bestrijding van watercrassula, zonnebaars, Aziatische duizendknopen, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw, Canadese en late guldenroede in Natura 2000-gebieden en het Gelders Natuurnetwerk. Het plan van aanpak kunt u hier downloaden.

January 13, 2019

Datum: 14 februari en 21 maart 2019

Locatie: Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem

Prijs: € 395,- (excl. BTW)

Deelnemers: 20

Inhoud en doel

Veel beheerders van onze openbare ruimte zien de risico’s van de opmars van de Japanse, Boheemse en Sachalinse duizendknoop. Juist nu op verhardingen geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer worden ingezet is het niet aanlokkelijk om voor de bestrijding van Aziatische duizendknopen glyfosaat te gebruiken. Welke alternatieven zijn er en wat zijn de ervaringen daarmee? Daarover gaat de cursus “Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen. In de cursus komen de resultaten van de onder leiding van Probos uitgevoerde landelijke praktijkproef aan bod. Stichting Landschapsbeheer Gelderland ondersteunt de “Duizendknoopbrigade”, een groep vrijwilligers die handmatig de duizendknopen te lijf gaan. Voor de inventarisatie en controle op de voortgang is een speciale app ontwikkeld. Natuur en Ruimte invasieve exoten BV heeft onderzoek gedaan naar de s...

September 19, 2018

Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. gebruikt onder meer heet water bij de bestrijding van Aziatische duizendknopen. Om te kunnen controleren of de bodem voldoende en gelijkmatig is opgewarmd wordt gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera. In één oogopslag is te zien waar de bodem nog onvoldoende is verhit.

August 17, 2018

In opdracht van de provincie Gelderland bestrijdt Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. in het kader van een pilot Japanse duizendknopen langs provinciale wegen met heet water. De bestrijding wordt uitgevoerd door 4 bedrijven op meer dan 30 locaties. Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. gebruikt slechts één maal heet water, maar wel erg veel. Met een speciale lans wordt ca 250 l kokend water geïnfiltreerd waardoor de wortelstokken in de bovenlaag worden gedood. Daarna wordt een bloemenmengsel ingezaaid zodat schaduw ontstaat waardoor de duizendknopen meer energie uit de wortelstokken nodig hebben om te groeien. De komende jaren worden de locaties eens per maand gecontroleerd en worden de opgekomen stengels uitgetrokken.

Please reload

Tel. +31622156130  I  portegijs@natuurenruimte.nl

© 2016 by E.W. Becu Web Solutions.

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon
  • Instagram App Icon
  • LinkedIn App Icon